By

Ponosni smo što je naš Jovan Džoli Ulićević bio jedan od aktivista_kinja koji_e su bili_e pozvani_e na sastanak sa direktorom Uprave policije MUP-a Veselinom Veljovićem.

Sastanak je bio posvećen diskusiji o dosadašnjoj saradnji Uprave policije i organizacija koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, kao i o budućoj saradnji i koracima koje treba preduzeti kako bi se kvalitet života i prava LGBTIQ osoba dodatno popravila.

Sastanku su takođe prisustvovali_e Danijel Kalezić ispred NVO Queer MontenegroJelena Colakovic ispred Nvo JuventasBojana Jokic ispred LGBT Forum Progres – M
ontenegro
 kao i John M. Barac ispred LGBTIQ Socijalnog centra.

police