By

Trenutno smo na Treningu za jačanje kapaciteta tima za rad sa LBT ženama žrtvama nasilja – Akreditovani program Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu: Obuka za pružanje podrške ženama sa iskustvom nasilja u porodici sa principima dužne pažnje koji drži Biljana Zeković iz SOS Podgorica, na Cetinju od 26. do 28. februara u organizaciji Queer Montenegro. Trening se sprovodi u okviru projekta “Doprinos smanjenju nasilja nad LBT ženama” podržanog od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, na kojem je Spektra partnerka. 🏳️‍🌈🌸

53096668_2119906691435377_7696773821851762688_o