By

Naš Jovan Džoli Ulićević je danas bio na konferenciji “Workshop for LGBTI inclusion in the Western Balkans” koju organizuju World Bank i European Commission, gdje je pokrenuo važno pitanje pravnog priznanja roda i odnosa adekvatne legislative bazirane na samoodredjenju i učešća trans osoba u ekonomiji država zapadnog Balkana. #trans #transrights #LGBTI #LGBTIrights

70814969_2462903813802328_7119121448051933184_n