Com Rec Projekt

U okviru “Com Rec” projekta, finansiranog od strane Transgender Europe (TGEU), Asocijacija Spektra je kreirala izvještaj iz sijenke “Monitoring implementacije Preporuka Komiteta Ministara o mjerama borbe protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Crnoj Gori”.

Pregled LGBT preporuka  Komiteta ministara 2010 (5) održava se 2018/2019.

Preporuke su 2010. godine postale “zlatni standard” za LGBT prava u Evropi. One su bilie prvi i jedini sporazum između vlada za borbu protiv diskriminacije transrodnih osoba i lezbejki, gejeva i biseksualnih osoba u Evropi. Preporuke definišu skup konkretnih mjera koje države članice trebaju sprovesti radi poboljšanja stanja ljudskih prava za LGBT osobe u svojoj zemlji. Područja koja su pokrivena su veoma široka,  od zločina iz mržnje / govora mržnje, zakonskog priznavanja roda, zdravlja, zatvora, azila, sporta, stanovanja, zaposlenja i još mnogo toga.

Dok je tekst Preporuka postao delimično zastareo, i dalje je najviši nivo sporazuma o LGBT pravima koji su države potpisale u Evropi.

Prvi pregled Preporuka je održan 2013. godine. Godine 2018, sve evropske države i civilno društvo pozvane su da izvijeste kako su preporuke primijenjene u njihovoj zemlji. Savjet Evrope će izraditi izveštaj na osnovu ovih inputa. Sve države članice će raspravljati o ovim nalazima i potencijalno preporučiti ažuriranje teksta preporuka. Ovo je naročito potrebno s obzirom na novu sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava, ali i na uključivanje perspektiva interpolnih osoba. Za razliku od prvog procesa pregleda, ovog puta civilno društvo je pozvano da direktno doprinosi ovom procesu. Ovo je sjajna prilika da se istakne gdje nedostaje implementacija i koja nova prava treba uključiti, primjera radi ona koja se odnose na interepolne osobe.

Spektra u boji                                           tgeu_Logo_ohneUnterz