Mreža Podrške

Mreža podrške je prvi samoodrživi socijalni servis za transrodne i rodno varijantne osobe. Ideja za kreiranje Mreže rodila se na treningu “Nijanse” na kojem je grupa trans i rodno varijantnih osoba na kojem smo pričali_e o svojoj dobrobiti i prevenciji sagorijevanja u aktivizmu, koji je organizovala “Spektra“. Na ovom treningu smo svi_e prisutni_e na treningu dobili_e zadatak da izvučemo papirić sa imenom nekoga od ostalih učesnika_ca i da u toku narednih sedam dana aktivno pružamo podršku osobi koju smo izvukli_e. Nakon sedam dana smo se sastali_e i na spisak osoba dodali imena onih koji_e nisu bili_e na treningu a kojima ćemo u narednoj nedjelji takodje pružati podršku.

Sada se svake nedjelje sastajemo i izvlačimo nova imena, imamo nove prilike za druženje, upoznavanje, stvaranje novih konekcija i zbližavamo se sa onima koji su dio mreže. Mreža sad iz neđelje u neđelju raste, sve više transrodnih i rodno varijantih osoba brinu jedne o drugima.

Ukoliko želiš da budeš dio mreže, javi nam se na asocijacija.spektra@gmail.org ili nekome iz našeg tima!