M. Mijović. Valjalo bi znat’ : O socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti!

Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš koja su tvoja prava kada je u pitanju socijalna i zdravstvena zaštita?
U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:
  • Koji zakoni iz socijalne i zdravstvene zaštite štite tvoja prava
  • Kako da pristupiš procesu prilagođavanja pola u zdravstvenom sistemu Crne Gore
  • Koja je procedura ostvarivanja socijalne zaštite i u kojim situacijama
  • Kome možeš da se obratiš za podršku
Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.