N. Ilić Valjalo bi znat’! O svojoj sigurnosti i zaštiti!

Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš više o svojoj sigurnosti i zaštiti? U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:

  • Šta predstavljaju sigurnosti i zaštita?
  • Sigurnost i zaštita u okviru porodice i škole?
  • Zakoni i zakonski okvir Crne Gore koji štiti tvoja prava?
  • Načini reagovanja u slučaju nasilja?
  • Šta je internet sigurnost?
  • Savjeti o zaštiti i sigurnosti za seks radnice/ke?
  • Kome možeš da se obratiš za podršku?

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_ projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.