Znaj svoja prava: Kratak vodič o pravima za trans, inter i rodno varijantne osobe u Crnoj Gori

Želimo da naša zajednica bude informisana o svojim pravima, kao i načinima da se zaštiti od nasilja i diskriminacije!
Zato uzmi Znaj svoja prava brošuru da saznaš sve što ti može koristiti da ostvariš svoja prava i na koji način je sistem dužan da te zaštiti u različitim situacijama, kao i kome možeš da se obratiš ukoliko doživiš kršenje svojih prava.

Ovaj projekat je finansiralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. i dijelom finansirala Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora/ki i ne odražavaju nužno stav Ministarstva i Ambasade SAD.