Naš Jovan je polaznik Sakharow stipendije European Parliament kroz koju će biti na dvonedjeljnom treningu u Evropskom Parlamentu u Briselu, a zatim u European Inter-University Global Campus of Human Rights u Veneciji. Polaznici_e…… Read more