Kampanjom „Vidjeti i biti viđen“ slavimo Međunarodni dan vidljivosti transrodnih osoba, koji se obilježava 31. marta.

Trans osobe u Crnoj Gori su i dalje primorane da kriju sopstveni identitet i žive u strahu od različitih oblika nasilja, predrasuda, i diskriminacije. Crnogorsko društvo, koje stremi da bude demokratsko društvo socijalne pravde, ne smije tolerisati život u strahu i skrivanju nijedne grupe ljudi. Vidljivost za zajednicu transrodnih osoba često ne znači slavlje, već porodično odbacivanje i/ili zlostavljanje, nasilje u školi, ulici, institucijama, radnom mjestu, nemogućnost zapošljavanja, a samim tim i siromaštvo, stalan rizika od beskućništva, te potpunu isključenosti iz društva. Da bi dobile uslov za promjenu oznake pola u ličnim dokumentima, transrodne osobe su primorane na proces sterilizacije. Zbog toga je vidljivost naročito važna, a u mnogome otežana.

Zato ovom kampanjom dajemo glas onima koje rodna opresija i dalje drži u strahu od vidljivosti. Njihove poruke prenose četiri transrodne osobe koje su, uprkos nasilju, pronašle hrabrost i odlučnost da javno govore o izazovima sa kojima se transrodna zajednica susreće. Podsjećamo da, bez obzira na međusobne razlike, svi ljudi želimo i zaslužujemo isto – život bez nasilja, slobodu izbora, prihvaćenost, i poštovanje.

Da upravo to bude naša društvena realnost, moramo se boriti zajedno.

Spektra je jedina organizacija u Crnoj Gori koja se bavi specifično zaštitom i promocijom ljudskih prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba.

Mi smo organizacija koju u osnovi čini zajednica, sa glavnim ciljem građenja jakog pokreta koji će voditi promjenu u zalaganju za jednakost naše raznolike zajednice.
Spektra je osnovana u martu 2017. godine od strane neformalne grupe trans aktivista/kinja nazvane “Transovci”, nakon njenog višegodišnjeg djelovanja u okviru LGBTIQ Asocijacije Kvir Montenegro.

 

Naš tim!

Nikola Ilić, koordinator omladinskog programa

Nikola je koordinator omladinskog programa Spektre. U aktivizam je ušao 2017. godine. Bavi se programima koji su okrenuti ka mladim trans ljudima iz zajednice i pruža vršnjačku podršku, sa željom da osnaži trans osobe kroz razmjenu iskustava,međusobnu podršku, građenje samopouzdanja. Takođe je okrenut medijskoj vidljivosti trans osoba i zalaže se za što veći doprinos trans osoba u društvu, usmjeren je ka iskorjenjivanju diskriminacije trans osoba u obrazovnom sistemu, ali i uopšte. Nikola je posvećen podizanju svijesti o trans osobama i sprovođenju edukativnih aktivnosti, te samim tim širi mrežu savezništva.

 

Jovan Džoli Ulićević, izvršni direktor

Jovan je jedan od osnivača Spektre, u kojoj radi kao izvršni direktor. Započeo je svoj aktivizam 2013. godine, osnivanjem trans grupe samopodrške u okviru Kvir Montenegra, a nakon toga je 2014. godine bio jedan od osnivača regionalne organizacije Trans Mreža Balkan, gdje je angažovan kao koordinator za izgradnju kapaciteta. Od tada, sprovodio je mnoge aktivnosti u cilju okupljanja i osnaživanja trans zajednice. Njegov rad fokusiran je na zagovaranje za ljudska prava trans, rodno varijantnih i interpolnih osoba, fundraising, medije, edukaciju institucija, profesionalaca/ki različitih struka, aktivista/kinja, kao i drugih zainteresovanih strana, te izgradnju zajednice. Uživa u radu sa ljudima, kao i pružanju podrške i osnaživanju zajednice. Jovan je strastven po pitanju izgradnje jakog nacionalnog i regionalnog trans pokreta i vjeruje da promjena jedino može biti pokrenuta osnaženim pokretom vođenim zajednicom, a koji prepoznaje ljudske različitosti i vodi se vrijednostima jednakosti i nenasilja, sa ciljem stvaranja društva u kojem svi/e živimo dostojanstvene živote.

Marija Jovanović, Koordinatorka programa za kulturu i umjetnost

Marija je mlada aktivistkinja, studentkinja psihologije i umjetnica. Iako je mlada, u aktivizmu za ljudska prava je već nekoliko godina. Jedna je od osnivačica Spektre gdje se kao koordinatorka programa za kulturu i umjetnost primarno fokusira na podizanje vidljivosti i svijesti o trans zajednici kroz umjetničke projekte.  Kroz svoj rad, Marija je vođena strašću za jednakošću i slobodom.

O nama

U Crnoj Gori u kojoj je snažno patrijarhalno, hetero-normativno i cis-normativno društvo, sa naglašenom muškom i nasilnom kulturom, trans ljudi suočavaju se sa nasiljem i diskriminacijom u porodicama, na ulicama, radnim mjestima, školama, zdravstvenoj zaštiti i pravnom sistemu.

Tokom godina, trans osobe su bile nevidljive ili pogrešno predstavljene u našem društvu. Polazeći od naše vjere u promjene koje će donijeti pokret koji je izgrađen na vrijednostima kao što su nenasilje, samoodređenje, poštovanje tjelesnog integriteta, feminizam, jednak tretman i jednak pristup zdravlju, društvenom i pravnom sistemu, željeli_e smo da damo formu i snažan glas trans, rodno varijantnoj i interpolnoj zajednici, koja će nam donijeti jednakost.

Kroz neformalnu grupu Transovci, tokom cijele 2016. godine sproveli_e smo mnoge aktivnosti u cilju podizanja vidljivosti i osnaživanja zajednice. Ove aktivnosti su uključivale ulične i medijske akcije, kao i mnoge  aktivnosti za izgradnju tima i edukacije kako bismo izgradili_e kapacitete naših članova_ica. Transovci su ugostili_e regionalni događaj koji okuplja trans, inter i rodno varijantne osobe – Transpozijum, organizovan od strane Trans Mreže Balkan, uz logističku podršku Kvir Montenegra.
Ovo je jedini događaj tog tipa na Balkanu, koji je ovom prilikom prvi put putovao od Hrvatske do Crne Gore. Objedinjavanje naših napora zarad organizovanja Traspozijuma, bila je glavna tačka za članove_ice tima i naše osnaživanje. Kada su se svi_e članovi_ce tima osjetili_e ujedinjeno i osnaženo, rođena je ideja o osnivanju prve trans organizacije što je ujedno i početak priče o Spektri.

Naša misija, vizija i vrijednosti

Vizija Spektre je društvo u kojem sve osobe uživaju jednaka prava, u kojem se svi identiteti i tijela poštuju, a razlike slave.

Misija Spektre je iskorjenjivanje rodno zasnovanog nasilja u Crnoj Gori, kroz stvaranje jakog, vidljivog pokreta, javno zagovaranje, edukaciju i aktivno uključivanje trans, rodno varijantnih i interpolnih osoba u kreiranje i sprovođenje politika koje obezbjeđuju jednakost, te poštovanje različitosti.

vRIJEDNOSTI ORGANIZACIJE

Pacifizam Mi vjerujemo u postojanje bez praktikovanja nasilja u bilo kojem obliku. Oštro se protivimo svakoj praksi koja predstavlja fizičko, psihološko, seksualno i/ili sistemsko nasilje.

SamoodređenjeSmatramo da svaka osoba ima ekskluzivno pravo da sama definiše svoj/e identitet/e, te se zalažemo za pravno prepoznanje i poštovanje istih identiteta.

Feministički principiVjerujemo u rodnu ravnopravnost osoba svih rodnih identiteta i/ili polnih karakteristika.

IntersekcionalnostU našem aktivizmu vodimo se principom intersekcionalnosti koji prepoznaje da svi/e imamo više identiteta, te da možemo doživljavati opresiju na osnovu više ličnih karakteristika i/ili pripadnosti različitim grupama, pri tome ne dajući primat nijednoj od njih.

Poštovanje identiteta, ličnog integriteta i iskustavaVjerujemo u autentičnost svačijeg identiteta i iskustava, ne ulazeći u propitivanje istih. Smatramo da je lični integritet nepovredivo pravo svakog ljudskog bića, te se naročito posvećujemo zaštiti istog.

Transparentnost u raduPosvećeni smo aktivnom i kontinuiranom komuniciranju sa TIRVQ zajednicom i opštom javnosti, sa ciljem održavanja našeg rada u potpunosti transparentnim. Smatramo da je transparentan način rada neophodan kako bi zajednica za koju se zalažemo bila u svakom trenutku upoznata sa našim aktivnostima i razlozima iza istih.

Timski rad i kultura dijalogaVjerujemo u aktivizam koji dolazi iz asertivne komunikacije, dijeljenja odgovornosti, te zajedničkog odlučivanja. Ne uzmičemo pred poteškoćama i konfliktima, već ih zajedno rješavamo.

Kritičko promišljanjeAktivno učestvujemo u pitanjima od značaja za TIRVQ zajednicu i opštu javnost, uz kritički pristup i podsticanje kritičkog mišljenja. Spremno dočekujemo i kritiku našeg rada, te aktivno radimo na unapređenju istog.

Integritet – Donosimo odluke u skladu sa vrijednostima i ciljevima organizacije, ne dopuštajući kompromise koji ih mogu narušiti. Ne pristajemo na političke pritiske, ne trgujemo s ljudskim pravima, ne podržavamo one koji/e ne dijele naše vrijednosti.

Naši programi

PROGRAM IZGRADNJE ZAJEDNICE

Osnaživanje transrodnih i rodno varijantnih osoba
za adekvatan pristup ljudskim pravima

PROGRAM JAVNOG ZAGOVARANJA

Davanje doprinosa kreiranju zakona i politika koje će u potpunosti poštovati
ljudska prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba

PROGRAM ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

 Podizanje vidljivosti i svijesti o ljudskim pravima
transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba

PROGRAM ZA EDUKACIJU

Podizanje nivoa znanja i informisanosti o ljudskim pravima transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba među institucijama, političkim partijama, donosiocima odluka, kao i drugim zainteresovanim stranama

Naše publikacije

Znaj svoja prava: Kratak vodič o pravima za trans, inter i rodno varijantne osobe u Crnoj Gori

Želimo da naša zajednica bude informisana o svojim pravima, kao i načinima da se zaštiti od nasilja i diskriminacije!
Zato uzmi Znaj svoja prava brošuru da saznaš sve što ti može koristiti da ostvariš svoja prava i na koji način je sistem dužan da te zaštiti u različitim situacijama, kao i kome možeš da se obratiš ukoliko doživiš kršenje svojih prava.

Ovaj projekat je finansiralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. i dijelom finansirala Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora/ki i ne odražavaju nužno stav Ministarstva i Ambasade SAD.

J. Čolaković, D. Kalezić Valjalo bi znat’! O prevenciji HIV-a i polno prenosivih infekcija!

Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš više o prevenciji HIV-a i polno prenosivih infekcija?
U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:
• Šta su seksualno/polno prenosive infekcije
• Koje su seksualno/polno prenosive infekcije najčešće zastupljene kod nas
• Šta je HIV i kako se (ne) prenosi
• Zašto je važno redovno testiranje
• Gdje možeš da se javiš za informacije o testiranju
I još ponešto što bi valjalo znat’!

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_ projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.

N. Ilić Valjalo bi znat’! O svojoj sigurnosti i zaštiti!

Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš više o svojoj sigurnosti i zaštiti? U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:

 • Šta predstavljaju sigurnosti i zaštita?
 • Sigurnost i zaštita u okviru porodice i škole?
 • Zakoni i zakonski okvir Crne Gore koji štiti tvoja prava?
 • Načini reagovanja u slučaju nasilja?
 • Šta je internet sigurnost?
 • Savjeti o zaštiti i sigurnosti za seks radnice/ke?
 • Kome možeš da se obratiš za podršku?

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_ projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.

J. Ulićević Valjalo bi znat’! Kako brinuti o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju

Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš više na temu kako brinuti o svom seksualnom i/ili reproduktivnom zdravlju? U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:

 • Šta je seksualno i reproduktivno zdravlje
 • Koje su specifičnosti našeg seksualnog/reproduktivnog zdravlja
 • Koje preglede bi valjalo obavljati i koliko često
 • Kako se štititi tokom seksa, a uživati maksimalno
 • Kako planirati djecu ukoliko ih nekad poželimo

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_ projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.

M. Mijović. Valjalo bi znat’ : O socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti!

Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš koja su tvoja prava kada je u pitanju socijalna i zdravstvena zaštita?
U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:
 • Koji zakoni iz socijalne i zdravstvene zaštite štite tvoja prava
 • Kako da pristupiš procesu prilagođavanja pola u zdravstvenom sistemu Crne Gore
 • Koja je procedura ostvarivanja socijalne zaštite i u kojim situacijama
 • Kome možeš da se obratiš za podršku
Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.

M. Vlahović, J. Ulićević. Da odzvoni nasilju: Smjernice za kreiranje sigurnog školskog prostora za rodne različitosti. Izvještaj o diskriminaciji transrodnih i rodno varijantnih učenika/ca u srednjim školama Crne Gore

Istraživanje sadržano u ovoj publikaciji, predstavlja prvo istraživanje koje se konkretno bavi diskriminacijom transrodnih i rodno varijantnih učenika/ca u srednjim školama, kroz ispitivanje stavova srednjoškolaca/ki prema rodnim različitostima, ali i iskustava transrodnih i rodno varijantnih osoba u obrazovnom sistemu.

Ova publikacija nastala je u sklopu projekta “Akcija za TRANSformaciju škola” podržanog kroz projekat “Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama” koji realizuju NVO Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Centar za podršku lokalnom i regionalnom razvoju, a finansira Evropska Unija podsredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Kvalitativni dio istraživanja podržan je od strane Stonewall international.

J. Ulićević. Rod, pol i socijalna zaštita: Smjernice za socijalne radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama

Ova brošura nastala je iz potrebe da se socijalnim radnicima/cama približi tema transrodnosti i interpolnosti, te da se daju smjernice za adekvatan, poštujući tretman, koji je potkrijepljen naučnim činjenicama, smjernicama dobre prakse i literaturom koja širom regiona, Evrope, ali i svijeta omogućava pristup najboljoj dostupnoj socijalnoj zaštiti za osobe koje su rodno/polno različite od društvenih normi.

Ova publikacija kreirana je kroz projekat “Unapređenje kvaliteta života transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori” koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Ministarstva.

Bukvar identiteta

U susret sedmom Montenegro Pride 2019 dijelimo sa vama Bukvar identiteta koji je nastao kao odgovor na nasilje sa kojim smo mi, trans, interpolne i rodno varijantne osobe svakodnevno suočeni, a uzrokovanim najčešće nedostatkom naučno utemeljenih informacija i nepoznavanjem i/ ili nerazumijevanjem trans identiteta i interpolnih tijela.

Bukvar identiteta nastao je uz podršku Trag fondacija kroz projekat „Osnaživanje trans-feminističkog pokreta u Crnoj Gori“

J. Ulićević. Rod, pol i zdravlje: Smjernice za zdravstvene radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama

“Rod, pol i zdravlje: Smjernice za zdravstvene radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama”, predstavljaju prve smjernice za zdravstvene radnike/ce u Crnoj Gori, koje se konkretno bave zdravstvenom zaštitom transrodnih i interpolnih osoba.

Ova publikacija kreirana je kroz projekat “Unapređenje kvaliteta života transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori” koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Ministarstva.

Vijesti

Početak rada Radne grupe za izradu nacrta Zakona o pravnom prepoznavanju roda baziranog na samoodređenju – Svečano otvaranje

Asocijacija Spektra je 04., 05. i 06. jula zvanično otvorila dugonajavljivano poglavlje od čijeg ishoda zavisi veliki iskorak koji će Crna Gora napraviti na putu zaokruženja zakonskih… Read more „Početak rada Radne grupe za izradu nacrta Zakona o pravnom prepoznavanju roda baziranog na samoodređenju – Svečano otvaranje“