GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2022

U ovoj izazovnoj godini, zabilježili smo porast govora mržnje i slučajeva diskriminacije i nasilja. Na sve ove izazove, odgovorile/i smo jačanjem naših socijalnih servisa podrške zajednici, jačim uvezivanjem sa feminističkim pokretom i drugim pokretima, kolektivima i individuama koje se bore za ljudska prava i demokratiju u Crnoj Gori, regionu i Evropi. Ojačali/e smo naš tim, kroz unaprijeđeno znanje i vještine za prikupljanje finansijskih sredstava, kroz jačanje kolektivne brige i znanja u oblasti zagovaranja, aktivizma i građanske participacije.

Bile/i smo prisutni i aktivno podržali brojne proteste i borbe za ljudska prava, reagovale/i na brojna kršenja ljudskih prava, kao i sužavanje prostora za rad nevladinih organizacija, te sveukupno bili/e budni/e i aktivni/e sa ciljem da sačuvamo ostvareni napredak demokratije i doprinesemo alternativnim rješenjima kako kroz institucionalne, tako i vaninstitucionalne kanale.

U potpunosti svjesne/i da godišnji izvještaj može da prikaže samo vrh brijega svega urađenog i postigutog, kao i uloženog rada i brige prema kako zajednici koju predstavljamo, tako i društvu uopšte, predstavljamo svima koje interesuje naš rad, sa zadovoljstvom, godišnji izvještaj rada Spektre za 2022. godinu.

ANNUAL REPORT 2022