Podrška

U okviru naših socijalnih servisa pružamo usluge grupe samopodrške individualnih konsultacija trans, inter i rodno varijantnim osobama, kroz koje radimo na osnaživanju naše zajednice, staramo se da su naša ljudska prava poštovana, te da svaka trans, inter i rodno varijantna osoba u našem društvu bude tretirana na način koji poštuje njeno dostojanstvo i integritet.