Promjena oznake pola

U Crnoj Gori pojam transrodne osobe uopšte ne postoji u Zakonu o matičnim registrima  i Zakonu o centralnom registru stanovništva, međutim ova 2 zakona regulišu postupak promjene ličnih dokumenata u slučaju “promjene pola” (Član 6 i 14; Član 22 i 27). U pogledu pravnog prepoznavanja prilagođavanja pola u Zakonu o matičnim registrima članom 6 reguliše se mogućnost izmjene matičnog registra rođenih u pogledu„promjene pola“, odnosno izmjene ličnih podataka transrodnih osoba. Članom 14 istog zakona je propisano da se podatak upisan u matični registar mijenja, dopunjava ili briše na osnovu izvršne, odnosno pravosnažne odluke organa nadležnog za odlučivanje o promjeni ličnog stanja. Procedura donošenja i kriterijumi za odlučivanje nijesu propisani podzakonskim aktima, a ni zakonskim tekstom, što ostavlja pravnu prazninu u pogledu primjene odredbe člana 6 Zakona o matičnim registrima u dijelu izmjene registra u slučaju „promjene pola“.

Dakle, oznaku pola i matični broj u ličnim dokumentima još uvjek nije moguće promijeniti bez obavljenih hirurških zahvata. Međutim, kako zakon ne definiše jasno ovo polje, još uvjek nije bilo slučajeva da je neko pokušao promijeniti ove informacije u svojim dokumentima bez obavljenih operacija.

Ukoliko želiš promijeniti oznaku pola i matični broj u ličnim dokumentima, postupak je sledeći:

  • Podneseš zahtjev za promjenu matičnog broja i oznake pola u Područnoj jedinici MUP-a u kojoj ti je registrovano prebivalište

Uz zahtjev prilažeš sledeća dokumenta:

  • Ličnu kartu
  • Dokaz o “promjeni pola”, odnosno izvještaj medicinske institucije o obavljenim hirurškim intervencijama procesa prilagođavanja pola
  • Rješenje od MUP-a o poništavanju starog i određivanju novog matičnog broja nakon donošenja istog

Nakon što predaš zahtjev sa propratnom dokumentacijom čekaš rješenje o promjeni oznake pola. S tim rješenjem možeš izvaditi novi izvod iz matične knjige rođenih, novu ličnu kartu, vozačku, nove kartice u bankama (neke banke to naplaćuju), promijeniti podatke u bankama, u poreznoj, u školi/fakultetu/poslu/birou, itd.

U identifikacionim dokumentima kasnije ne stoji podatak o promjeni matičnog broja i oznake pola, već samo novi matični broj. Matični broj upisuje se u službene evidencije kao i javne isprave koje se licu izdaju na osnovu tih evidencija. Ministarstvo ne vodi  posebnu evidenciju o zahtjevima za promjenu pola.

Od 2017. godine, u saradnji sa Queer Montenegro i NVO Juventas, zagovaramo za pravno priznanje roda bez medicinskih preduslova. Ovo je važan korak ka pravnom priznanju roda koje se temelji na samoodređenju. Zajedno sa pomenutim organizacijama, predstavili_e smo prijedlog Zakona o rodnom i polnom identitetu, koji, ukoliko bude usvojen, obezbijediće pravo priznanja roda  trans osobama bez medicinskih intervencija, uz konsultaciju sa psihologom_škinjom, kao jedinog preduslova, što je značajan pomak i korak ka pravnom priznanju roda na temelju samoodređenja. Dodatno, Zakon bi zabranio obavljanje svih operativnih zahvata nad interpolnim osobama koje nisu zdravstveno indikovane, uveo dodatnu oznaku pola “D” za one koji_e je žele, ali i regulisao brojna prava vezana za porodični život i zabranu diskriminacije u raznim sferama života.

Ukoliko se desi da imaš problema prilikom promjene oznake pola, molimo te da nas kontaktiraš, kako bismo ti pružili_e podršku i pomogli_e ti da pokreneš mehanizme kojima će tvoja prava biti omogućena u skladu sa zakonom.