O nama

Spektra je osnovana 2017. godine od strane neformalne grupe trans aktvista_kinja, koja je djelovala u okviru LGBTIQ Asocijacije Kvir Montenegro, nazvane “Transovci”.

U Crnoj Gori u kojoj je snažno patrijarhalno, hetero-normativno i cis-normativno društvo, sa naglašenom muškom i nasilnom kulturom, trans ljudi suočavaju se sa nasiljem i diskriminacijom u porodicama, na ulicama, radnim mjestima, školama, zdravstvenoj zaštiti i pravnom sistemu. Tokom godina, trans osobe su bile nevidljive ili pogrešno predstavljene u našem društvu. Polazeći od naše vjere u promjene koje će donijeti pokret koji je izgrađen na vrijednostima kao što su nenasilje, samoodređenje, poštovanje tjelesnog integriteta, feminizam, jednak tretman i jednak pristup zdravlju, društvenom i pravnom sistemu, željeli_e smo da damo formu i snažan glas trans, rodno varijantnoj i interpolnoj zajednici, koja će nam donijeti jednakost.

Kroz neformalnu grupu Transovci, tokom cijele 2016 godine sproveli_e smo mnoge aktivnosti u cilju podizanja vidljivosti i osnaživanja zajednice. Ove aktivnosti su uključivale ulične i medijske akcije, kao i mnoge  aktivnosti za izgradnju tima i edukacije kako bismo izgradili_e kapacitete naših članova_ica. Transovci su ugostili_e regionalni događaj koji okuplja trans, inter i rodno varijantne osobe – Transpozijum, organizovan od strane Trans Mreže Balkan, uz logističku podršku Kvir Montenegra. Ovo je jedini događaj tog tipa na Balkanu, koji je ovom prilikom prvi put putovao od Hrvatske do Crne Gore. Objedinjavanje naših napora zarad organizovanja Traspozijuma, bila je glavna tačka za članove_ice tima i naše osnaživanje. Kada su se svi_e članovi_ce tima osjetili_e ujedinjeno i osnaženo, rođena je ideja o osnivanju prve trans organizacije što je ujedno i početak priče o Spektri.

Asocijacija Spektra sada radi na promociji i zaštiti ljudskih prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba. Mi smo organizacija koju u osnovi čini zajednica, sa glavnim ciljem građenja jakog pokreta koji će voditi promjenu u zalaganju za jednakost naše raznolike zajednice.