Grupa samopodrške za transrodne i rodno varijantne osobe, formirana je 2013. godine u okviru programa za zaštitu i promociju ljudskih prava trans osoba LGBTIQ Asocijacije “Kvir Montenegro”. Glavni motiv za formiranje grupe bila je potreba za međusobnim ohrabrivanjem i podrškom trans osoba.

U grupi se obrađuju brojne teme od značaja za trans zajednicu, kao što su: tranzicija i dijeljenje iskustva o istoj, proces coming out-a, mehanizmi odbrane od diskriminacije i nasilja, prihvatanje svog identiteta i tijela, seksualno i reproduktivno zdravlje i brojne druge.  Kako trans osobe trpe najveći stepen nasilja, uznemiravanja i diskriminacije i istima su konstantno izložene_i, snažna podrška onih koji_e su uspjeli_e da savladaju sve probleme sa kojima su bili_e suočeni_e je od velike važnosti za psihičko i fizičko zdravlje onih koji_e su tek na početku procesa prihvatanja.

Svjesni_e ranjivosti naše zajednice i konstantne izloženosti trans osoba različitim oblicima nasilja, osigurali_e smo da je grupa samopodrške vođena od strane iskusnih trans aktivista_kinja, kao i jasnim pravilima koja garantuju siguran prostor za osobe različitih identiteta i iskustava. Grupa se održava jednom nedjeljeno, četvrtkom u 18:00 u prostorijama Drop in centra NVO Juventas.

Ukoliko si trans ili rodno varijantna osoba, ili se pitaš o svom rodu, javi se našoj facilitatorki grupe Hani, kako bi se pridružio_la grupi!

Kontakt mail: asocijacija.spektra@gmail.com

Kontakt tel: 067/ 958 019

pravila grupe