Individualne konsultacije

Individualne konsultacije su prostor za vršnjačku podršku za trans i rodno varijantne osobe, gdje možeš da dođeš i razgovaraš u prijatnoj atmosferi sa iskusnim trans aktivistima_kinjama, koji_e su edukovani_e u polju vršnjačkog savjetovanja, kao i terenskog rada na prevenciji HIV-a i polno prenosivih infekcija. Ako želiš da razgovaraš 1 na 1, o svom identitetu, poimanju svog tijela, samopouzadnju i razvijanju ljubavi prema sebi, procesu prilagođavanja pola, otkrivanju svog identiteta svojoj okolini, nošenju sa prihvatanjem u porodici, diskriminaciji i/ili nasilju, zdravlju, pravnom priznanju roda, razmijeniš iskustvo ili imaš neke dileme, ovo je pravo mjesto za tebe!

Individualne konsultacije su mjesto na kojem, takođe, možeš dobiti podršku ukoliko imaš problema sa pristupom zdravstvenim uslugama, socijalnim sistemskim servisima, prilikom podnošenja zahtjeva za promjenu ličnog imena i/ili oznake pola u dokumentima, promjene diploma i drugih ličnih dokumenata, ukoliko ti treba podrška prilikom prijave nasilja, ali i bilo šta drugo u čemu smatraš da ti možemo pomoći.

Konsultacije su organizovane od strane Jovana Džolija Ulićevića i Nikole Ilića. Javi nam se i zakaži svoju konsultaciju!