J.Ulićević, dr T. Dakić (2017) Izvještaj o pravima LGBT osoba u Zavodu za Izvršenje Krivičnih Sankcija (ZIKS)

izvjesatj o pravimU današnjem vremenu u kojem su ljudska prava i poštovanje ljudskih sloboda i dostojanstva prioritet, diskriminacija i nasilje koje doživljavaju najranjivije grupe ukazuje na neophodnost kreiranja jasnih protokola i standardizovanih procedura koje će na adekvatan način adresirati potrebe ovih grupa, smanjiti diskriminaciju i nasilje do njihovog samog iskorjenjivanja, te omogućiti poštujuć tretman osoba koje su lišene slobode, te su stavljene u dodatno nepovoljan položaj zbog nekog ličnog svojstva. Istraživanje sprovedeno u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ima za cilj upravo da ukaže na postojeće probleme sa kojima se LGBT osobe koje su na izdržavanju kazne zatvora susrijeću, kao i da ponudi efikasna rješenja koja će omogućiti siguran boravak LGBT osoba u zatvoru i kreiranje mogućnosti za njihovu uspješnu socijalnu reintegraciju nakon izvršenja kazne. Istraživanje se naročito bavi problemima i ljudskim pravima transrodnih osoba na izvršavanju zatvorske kazne, uzevši u obzir specifičnost situacije u kojoj se nalaze, zbog percipiranog roda, kao i oznake pola u dokumentima koja nije u skladu sa njihovim rodnim identitetom.

Online verzija: Izvještaj o pravima LGBT osoba u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS)

Doc. dr I.Vukčević, mr M. Marković (2016) Pravno prepoznavanje transrodnih osoba u pravnom sistemu Crne Gore

PRAVNO PREPOZNAVANJE TRANSRODNIH OSOBA U PRAVNOM SISTEMU CRNE GORE final-page-001Država Crna Gora spada u onaj red država koja zabranjuje diskriminaciju po osnovu rodnog identiteta i pruža mogudnost operativnih promjena prilagođavanja pola uz finasiranje iz Fonda zdravstvenog osiguranja. Međutim, sa aspekta pravnog prepoznavanja transrodnih osoba, Crna Gora je ostala na nivou deklerativne zabrane diskriminacije. Studija realizovana od strane Instituta za pravne studije, u partnerstvu sa Queer Montenegro i NVO Juventas, uz konsultacije sa Spektrom, ima za cilj da pruži adekvatno pravno rješenje u pogledu prijedloga Zakona o rodnom i polnom identitetu koji će obezbijediti rješavanje pravnog priznanja roda trans osoba, ali i dotaći se prava interpolnih osoba u pravnom sistemu Crne Gore. Prijedlog Zakona o rodnom i polnom identitetu, ukoliko bude usvojen, pružiće pravo priznanja roda  trans osobama bez medicinskih intervencija, uz konsultaciju sa psihologom_škinjom, kao jedinog preduslova, što je značajan pomak i korak ka pravnom priznanju roda na temelju samoodređenja. Dodatno, Zakon bi zabranio obavljanje svih operativnih zahvata nad interpolnim osobama koje nisu zdravstveno indikovane, uveo dodatnu oznaku pola “D” za one koji_e je žele, ali i regulisao brojna prava vezana za porodični život i zabranu diskriminacije u raznim sferama života.

Online verzija: Pravno prepoznavanje transrodnih osoba u pravnom sistemu Crne Gore

Kad riječi dobiju krila

unnamedUoči Transpozijuma IV objavili_e smo regionalni konkurs za kratke priče pod nazivom ,,Slavimo svoje različitosti”. U publikaciji se nalazi 13 ličnih priča trans, interpolnih i rodno varijantnih osoba iz regiona koje su odlučile  da na umjetnički način prenesu svoj lični doživljaj sopstvenog identiteta, uticaja društva na naše poimanje sebe, te na kraju svoje oslobođenje.

Online verzija: Kad riječi dobiju krila

 

 

 

Preporuke za medijsko izvještavanje o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama

unnamedCilj ove brošure je pružanje smjernica novinarima_kama o načinu izvještavanja o trans, inter i rodno varijantnim osobama, na poštujući i adekvatan način, koji će da služi podizanju svijesti o trans i inter temama, kao i unapređenju ljudskih prava i položaja trans, rodno varijantnih i interpolnih osoba u društvu.

U ovim preporukama možete pronaći objašnjenje adekvatne terminologije, primjere pozitivnog i negativnog izvještavanja, korisne savjete tokom samog izvještavanja o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama, kao i izbor potencijalnih tema od značaja za medijsko izvještavanje.

 

Online verzija: Preporuke za medijsko izvještavanje o transrodnim, rodno varijantnim i interpolnim osobama

Rodne različitosti

unnamed (1)

U okviru Transpozijuma IV objavili_e smo seriju publikacija pod nazivom ,,Rodne različitosti”. Upakovane u džepna izdanja, ove publikacije vam mogu pomoći da se informišete o osnovnoj terminologiji vezano za trans osobe, trans identitetima, kako se poštujuće obraćati trans osobi, te koji su sve oblici transfobije, ali i mehanizmi kojima se može prevazići.

Rodne različitosti: Trans 101

Rodne različitosti: Prepoznaj transfobiju

Rodne različitosti: Vodič za poštovanje trans osoba

Rod, pol i okviri

unnamed (2)Kada u Crnoj Gori govorimo o trans i rodno varijantnim osobama, često nailazimo na reakcije koje oslikavaju strah, neznanje i predrasude. Ove reakcije prije svega potiču od nerazumijevanja razlike između pola i roda, ali i duboko ukorijenjenih rodnih uloga i normi predviđene za one koje društvo percipira kao „muškarce“ ili „žene”. Ovaj priručnik je nastao s ciljem pružanja informacija o pitanjima važnim za transrodne i rodno varijantne osobe. Namijenjen je kako njima samima, tako i njihovim porodicama, prijateljima_cama, partnerima_kama, i svima koji_e se žele upoznati sa ovom tematikom.

Online verzija: Rod, pol i okviri