Na sljedećem linku možete pronaći strateški plan Asocijacije Spektra za period 2020-2022

Strateški plan – Asocijacija Spektra