Saradnja sa institucijama

Organizacija Asocijacija Spektra je članica krovne evropske organizacije koja se bavi ljudskim pravima transrodnih osoba „TGEU“, evropske organizacije koja se bavi ljudskih prava mladih LGBTIQ osoba “IGLYO”, kao i regionalne LGBTIQ organizacije „ERA – Equal rights association“.

Asocijacija Spektra ima uspostavljenu saradnju sa sljedećim regionalnim LGBTIQ organizacijama: Sarajevski otvoreni centar, Trans Aid, Trans Mreža Balkan, Gayten LGBT, Transforma, Alleanca LGBT, Tuzlanski otvoreni centar, Autuj.se.

Od svog osnivanja, Asocijacija Spektra je za svoje aktivnosti dobijala podršku sljedećih donatora: Planet Romeo Foundation, Transgender Europe (TGEU), FRIDA – The young feminist fund, Fond za aktivno građanstvo, NVO Juventas, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Trag Fondacija, Ministarstvo kulture, US Embassy, RYCO – Regional Youth Cooperation Office, Institut za medije, Stonewall International.