Znaj svoja prava: Kratak vodič o pravima za trans, inter i rodno varijantne osobe u Crnoj Gori

Želimo da naša zajednica bude informisana o svojim pravima, kao i načinima da se zaštiti od nasilja i diskriminacije!
Zato uzmi Znaj svoja prava brošuru da saznaš sve što ti može koristiti da ostvariš svoja prava i na koji način je sistem dužan da te zaštiti u različitim situacijama, kao i kome možeš da se obratiš ukoliko doživiš kršenje svojih prava.

Ovaj projekat je finansiralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. i dijelom finansirala Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora/ki i ne odražavaju nužno stav Ministarstva i Ambasade SAD.

J. Čolaković, D. Kalezić Valjalo bi znat’! O prevenciji HIV-a i polno prenosivih infekcija!

Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš više o prevenciji HIV-a i polno prenosivih infekcija?
U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:
• Šta su seksualno/polno prenosive infekcije
• Koje su seksualno/polno prenosive infekcije najčešće zastupljene kod nas
• Šta je HIV i kako se (ne) prenosi
• Zašto je važno redovno testiranje
• Gdje možeš da se javiš za informacije o testiranju
I još ponešto što bi valjalo znat’!

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_ projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.

N. Ilić Valjalo bi znat’! O svojoj sigurnosti i zaštiti!

Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš više o svojoj sigurnosti i zaštiti? U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:

 • Šta predstavljaju sigurnosti i zaštita?
 • Sigurnost i zaštita u okviru porodice i škole?
 • Zakoni i zakonski okvir Crne Gore koji štiti tvoja prava?
 • Načini reagovanja u slučaju nasilja?
 • Šta je internet sigurnost?
 • Savjeti o zaštiti i sigurnosti za seks radnice/ke?
 • Kome možeš da se obratiš za podršku?

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_ projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.

J. Ulićević Valjalo bi znat’! Kako brinuti o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju

Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš više na temu kako brinuti o svom seksualnom i/ili reproduktivnom zdravlju? U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:

 • Šta je seksualno i reproduktivno zdravlje
 • Koje su specifičnosti našeg seksualnog/reproduktivnog zdravlja
 • Koje preglede bi valjalo obavljati i koliko često
 • Kako se štititi tokom seksa, a uživati maksimalno
 • Kako planirati djecu ukoliko ih nekad poželimo

Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_ projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.

M. Mijović. Valjalo bi znat’ : O socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti!

Transrodna si, rodno varijantna i/ili interpolna osoba i želiš da znaš koja su tvoja prava kada je u pitanju socijalna i zdravstvena zaštita?
U ovoj kratkoj brošuri naći ćeš informacije:
 • Koji zakoni iz socijalne i zdravstvene zaštite štite tvoja prava
 • Kako da pristupiš procesu prilagođavanja pola u zdravstvenom sistemu Crne Gore
 • Koja je procedura ostvarivanja socijalne zaštite i u kojim situacijama
 • Kome možeš da se obratiš za podršku
Ova publikacija je finansirana od strane #EKHN u okviru #SoS_projekat. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora/ki, te ne predstavljaju stavove i mišljenja EKHN.

M. Vlahović, J. Ulićević. Da odzvoni nasilju: Smjernice za kreiranje sigurnog školskog prostora za rodne različitosti. Izvještaj o diskriminaciji transrodnih i rodno varijantnih učenika/ca u srednjim školama Crne Gore

Istraživanje sadržano u ovoj publikaciji, predstavlja prvo istraživanje koje se konkretno bavi diskriminacijom transrodnih i rodno varijantnih učenika/ca u srednjim školama, kroz ispitivanje stavova srednjoškolaca/ki prema rodnim različitostima, ali i iskustava transrodnih i rodno varijantnih osoba u obrazovnom sistemu.

Ova publikacija nastala je u sklopu projekta “Akcija za TRANSformaciju škola” podržanog kroz projekat “Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama” koji realizuju NVO Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Centar za podršku lokalnom i regionalnom razvoju, a finansira Evropska Unija podsredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Kvalitativni dio istraživanja podržan je od strane Stonewall international.

J. Ulićević. Rod, pol i socijalna zaštita: Smjernice za socijalne radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama

Ova brošura nastala je iz potrebe da se socijalnim radnicima/cama približi tema transrodnosti i interpolnosti, te da se daju smjernice za adekvatan, poštujući tretman, koji je potkrijepljen naučnim činjenicama, smjernicama dobre prakse i literaturom koja širom regiona, Evrope, ali i svijeta omogućava pristup najboljoj dostupnoj socijalnoj zaštiti za osobe koje su rodno/polno različite od društvenih normi.

Ova publikacija kreirana je kroz projekat “Unapređenje kvaliteta života transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori” koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Ministarstva.

Bukvar identiteta

U susret sedmom Montenegro Pride 2019 dijelimo sa vama Bukvar identiteta koji je nastao kao odgovor na nasilje sa kojim smo mi, trans, interpolne i rodno varijantne osobe svakodnevno suočeni, a uzrokovanim najčešće nedostatkom naučno utemeljenih informacija i nepoznavanjem i/ ili nerazumijevanjem trans identiteta i interpolnih tijela.

Bukvar identiteta nastao je uz podršku Trag fondacija kroz projekat „Osnaživanje trans-feminističkog pokreta u Crnoj Gori“

J. Ulićević. Rod, pol i zdravlje: Smjernice za zdravstvene radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama

“Rod, pol i zdravlje: Smjernice za zdravstvene radnike/ce za afirmativno postupanje prema transrodnim i interpolnim osobama”, predstavljaju prve smjernice za zdravstvene radnike/ce u Crnoj Gori, koje se konkretno bave zdravstvenom zaštitom transrodnih i interpolnih osoba.

Ova publikacija kreirana je kroz projekat “Unapređenje kvaliteta života transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori” koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Ministarstva.