Naš Никола Илић je razgovarao sa UNICEF Montenegro o prepoznavanju i ovladavanju sopstvenim emocijama. Da li ste znali/e da je ovo prvi video na svijetu koji je #UNICEF snimio o transrodnim osobama? 🙂 Ponosni/e smo što smo dio ovoga! Izvor: UNICEF Montenegro

Nikola Ilić za UNICEF

Osobe koje su trans, inter ili rodno varijantne, kao i osobe drugih identiteta koji su pogodjenji rodno zasnovanom diskriminacijom ili nasiljem, a koje žive na teritoriji Crne Gore mogu da se prijave. Asocijacija Spektra, u saradnji sa NVO Juventas, poziva mlade umjetnike/ce koji/e su trans,…

KONKURS ZA DODJELU MATERIJALA I OPREME ZA UMJETNICE/KE IZ CRNE GORE

Temu transrodnosti lakše je i efektivnije obraditi kroz umjetnost i dokumentarni rad, kazao je autor dokumentarno-fotografskog projekta „Trans Balkan“, Aleksandar Crnogorac, kojim je prikazano više 100 trans osoba sa Balkana u cilju promovisanja dubljeg razumijevanja trans zajednice. On je, na izložbi fotografija „Trans Balkan“, koju…

Temu transrodnosti lakše je i efektivnije obraditi kroz umjetnost i dokumentarni rad