Proces prilagođavanja pola

Razmišljaš o procesu prilagođavanja pola? Želiš da znaš više o proceduri u Crnoj Gori? U nastavku teksta objasnićemo ti koja su tvoja prava u zdravstvenom sistemu Crne Gore, kako teče procedura, te koje je sve korake potrebno da preduzmeš da pristupiš procesu tranzicije.

Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju (Član 16b) Crna Gora pokriva 80% troškova „promjene pola iz medicinskih razloga“. Takođe je u čl. 16b, st. 5 predviđeno da “kriterijume za utvrđivanje medicinskih razloga za promjenu pola propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo).” Ministarstvo je donijelo Pravilnik o utvrđivanju medicinskih razloga za promjenu pola (Službeni list Crne Gore, broj 47/2014) u kojem je definisano 7 mišljenja stručnjaka (psihijatar, psiholog, endokrinolog, internista, ginekolog, urolog, socijalni radnik) na osnovu kojih se donosi pozitivno mišljenje za pokrivanje troškova tranzicije iz zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko želiš da pristupiš hormonskoj terapiji, nekoliko koraka je nužno prije nego ti ljekar prepiše potrebnu terapiju:

  • Psihološka procjena od psihologa_škinje i izvještaj
    (Centar za mentalno zdravlje u Bloku 5. Kontakt telefon za zakazivanje 020/481-928)
  • Nalazi krvi: Kompletna krvna slika, biohemijski nalazi (glukoza, urea, kreatinin, bilirubin, holesterol, trigliceridi, natrijum, kalijum, hloridi)
    ( Ovi nalazi se vade u Domu zdravlja od 7:00 do 9:00 ujutru)
  • Hormonski nalazi:  TSH, slobodni T4, prolaktin, estradiol, progesteron, slobodni, ukupni i biodostupni testosteron, DHEAS, FSH, LH, korizol.
    (Ovi nalazi se vade u Laboratoriji KBC-a od 7:00 do 8:30 ujutru)
  • Zakazivanje pregleda kod endokrinologa u KBC-u 

Za vađenje nalaza potrebno je da prethodno  uzmeš uput od svog izabranog_e doktora_ice opšte prakse u Domu zdravlja: uput za hormonske nalaze, nalaze krvi i uput za endokrinologa.

Nakon što ti endokrinolog propiše hormonsku terapiju, njegov izvještaj treba da poneseš kod izabranog_e ljekara_ke da ti da otvori nalog za injekciju u Domu zdravlja.

Ukoliko želiš da pristupiš operativnim zahvatima, u Crnoj Gori dostupna je mastektomija (uklanjanje grudi). Rekonstruktivna hirurgija genitalija obavlja se i dalje u inostranstvu, u saradnji Fonda za zdravstveno osiguranje. Potrebno je da skupiš preporuke propisane Protokolom (psihijatar, psiholog, endokrinolog, internista, ginekolog, urolog, socijalni radnik). Zatim sa svim tim preporukama, profakturom iz klinike u kojoj planiraš operaciju, kao i uputom za Konzilijum za urologiju, ideš na Konzilijum urologa, koji će ti dati preporuku za upućivanje u inostranstvo. Preporuku Konzilijuma, zajedno sa dokumentacijom nosiš u Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore kako bi dobio/la rješenje o upućivanju u inostranstvo u cilju obavljanja operativnih zahvata.

Savjeti:

*Bilo bi dobro uputiti  izabranog_u doktora_icu opšte prakse u svoj identitet. Tvoj izabrani_a ljekar_ka opšte prakse će ti kroz cijeli proces biti kontakt tačka, davati ti upute, zakazivati preglede, te je samim tim korisno da je upućen_a u tvoju situaciju kako bi na adekvatan način mogao_la da ti pruži zdravstvene usluge.

Na osnovu Zakona o zaštiti prava pacijenata, imaš pravo na slobodan izbor doktora medicine, na informisanje i obavještavanje, na samoodlučivanje (slobodan izbor), na uvid u medicinsku dokumentaciju, da odbiješ da budeš predmet naučnog ispitivanja i istraživanja, na dobijanje drugog stručnog mišljenja, na privatnost i povjerljivost, na blagovremenu zdravstvenu zaštitu, na prigovor, na naknadu štete i samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove.

Ukoliko ti je bilo koje od ovih prava narušeno, imaš problema sa doktorom_icom, ili doživiš diskriminaciju unutar zdravstvene ustanove, možeš da se obratiš zaštitniku prava pacijenata.


Takođe, naši_e prijatelji_ce iz NVO Centar za istraživanje i monitoring su kreirali_e aplikaciju Zdravo Zdravstvo preko koje možeš anonimno prijaviti neprofesionalno i neadekvatno postupanje zdravstvenih radnika_ca.

Naravno, u svakoj situaciji, možeš se obratiti i nama. Ukoliko ti treba savjet u vezi sa bilo kojim od navedenih koraka ili pomoć pri pristupu zdravstvenim ustanovama, ohrabrujemo te da nam se javiš.